História

Stĺp Marca Aurelia

Autor: Dagmar "Ramgad" Caganová

Stĺp Marca Aurelia sa nachádza na námestí Piazza Colonna v talianskom Ríme. V starovekom Ríme to bolo v severnej časti Martovho poľa, medzi Hadriánovým chrámom a chrámom Marca Aurelia (ktorý sa nezachoval). Postavený bol v rozmedzí rokov 180 – 193 za vlády Commoda, aby pripomínal víťazstvo jeho otca cisára Marca Aurelia (161 – 180) nad Markomanmi, Kvádmi a Sarmátmi.

Ako vzor bol použitý Trájanov stĺp v dórskom slohu. Stĺp Marca Aurelia je vysoký približne tridsať metrov (sto stôp) a je postavený na základe vysokom desať metrov. Tvorený je z dvadsiatichšiestich mramorových kruhov s priemerom 3,90 metra. Stĺp samotný je dutý a vo vnútri sa nachádza špirála schodov s dvesto stupňami. Vnútro stĺpu je presvetlené päťdesiatimišiestimi obdĺžnikovými otvormi.

Z vonkajšej strany je do stĺpu vytesaný reliéf tiahnúci sa v špirále nahor, na ktorom je znázornené ťaženie Marca Aurelia v markomanských vojnách. Začína prekročením rieky Dunaj asi v okolí Carnunta. Ťaženie bolo rozdelené na dve časti, prvá proti Markomanom a Kvádom sa udiala v rokoch 172 – 173 a je vytesaná v dolnej polovici stĺpu, ťaženie proti Sarmátom v rokoch 174 – 175 v hornej polovici.

Najznámejšou je epizóda o zázračnom daždi, keď Rimania zvíťazili iba kvôli prudkému dažďu a búrke, ktorá sa strhla po tom, ako sa časť vojakov začala modliť k Bohu. Boh je znázornený ako mužská postava s krídlami, z ktorých sa leje voda. Táto scéna je vyobrazená v tretej špirále odspodu.

Stĺp v minulosti postihol požiar aj zemetrasenie, preto bol v roku 1589 na príkaz pápeža Sixta V. zreštaurovaný. Na vrch stĺpu umiestnili sochu svätého Pavla a takto sa zachoval až dodnes. Pôvodne bola na stĺpe umiestnená socha Marca Aurelia, v 16. storočí sa však pravdepodobne stratila. Odstránený bol aj poškodený reliéf na základe stĺpu.

Použité www stránky:

  • Platner, S. B.: Columna M. Aurelii Antonini. [15. 4. 2006]
  • Column of Marcus Aurelius. [15. 4. 2006]
  • Column of Marcus Aurelius. [15. 4. 2006]
  • Roma – Piazza Colonna – Colonna di Marco Aurelio. [15. 4. 2006]
  • Copyright © Ramgad 2007-2021. Design from oswd