J. R. R. Tolkien

O preklade Pána prsteňov

Autor: Dagmar "Ramgad" Caganová

Preklad Pána prsteňov je (a pravdepodobne aj vždy bude) veľmi citlivou záležitosťou vyvolávajúcou rozporuplné reakcie. Uvedomoval si to aj samotný profesor Tolkien a tak už po vydaní prvých prekladov do švédčiny a holandčiny napísal príručku pre prekladateľov jeho diela.

Príručku s názvom Guide to the Names in The Lord of the Rings sa rozhodol vydať profesorov syn Christopher Tolkien. Prvýkrát bola publikovaná v knihe A Tolkien Compass (editor Jared Lobdell) v roku 1975 a pod názvom Nomenclature of The Lord of the Rings (Názvoslovie Pána prsteňov) v knihe The Lord of the Rings: A Reader's Companion (Wayne G. Hammond, Christina Scull) v roku 2005.

Názvoslovie v príručke je zoradené do troch celkov: mená osôb a národov, názvy miest a názvy vecí. V každej časti je zoznam mien a názvov a pri nich je uvedený podľa potreby rozbor slova, jeho etymológia, prípadne jeho anglické synonymá či iné poznámky potrebné k správnemu pochopeniu a teda aj prekladu jednotlivého mena či názvu.

Príručka považuje za správny preklad ten, ktorý sa riadi nasledujúcimi bodmi:

 • Mená (názvy), ktoré sa v zozname nenachádzajú, sa majú ponechať úplne nezmenené v ktoromkoľvek jazyku (s výnimkou prípon -s, -es, ktoré majú byť prevedené do jazyka prekladu).
 • Prekladateľ sa má riadiť Dodatkom F z Pána prsteňov, podľa ktorého angličtina reprezentuje Obecnú reč. Ak sa angličtina nahradí jazykom prekladu, tento preklad prevezme úlohu angličtiny a sám bude reprezentovať Obecnú reč. Z toho vyplýva, že mená (názvy) v angličtine majú byť preložené čo najbližšie ich významu.
 • Mená (názvy), ktoré autor preložil do angličtiny z iných jazykov (napr. elfštiny), by mal prekladateľ tiež preložiť, aby nepôsobili rušivo. Takýto preklad má brať ohľad na zmysel a / alebo topografiu (napr. elf. Imladris = angl. Rivendell).
 • Mená (názvy) miest a osôb, ktoré v angličtine obsahujú zastaralé alebo dialektové prvky, je žiadúce preložiť s použitím obdobných prvkov v jazyku prekladu so zachovaním pôvodného významu.
 • Komentár k niektorým menám a názvom podľa Guide to the Names in The Lord of the Rings:

 • Baggins a Bag End: má pripomínať vrecko / vak / vrece (angl. bag), súvisí s Bilbovým obydlím v angličtine nazvaným Bag End, čo doslova znamená „koniec vreca“ alebo „slepá ulička“. Preklad oboch slov by mal obsahovať prvky vo význame „vrecko / vak / vrece“.
 • Shelob: slovo zložené z prvkov she (ona) a lob (dialekt. pavúk).
 • Took: hobitie meno neznámeho pôvodu prepísané do angličtiny z pôvodného hobitieho Tūk. V preklade by sa malo zachovať, ale foneticky prepísané. Osobné mená tejto rodiny by sa mali ponechať v pôvodnom tvare (Peregrin, Bandobras...).
 • Gladden Fields: gladden pochádza zo staroanglického glaedene (kosatec, iris), nemá nič spoločné s anglickým glad (radostný) a slovesom gladden (potešiť). Preklad podľa významu (ale podľa možnosti vynechať „učené“ slovo iris).
 • Rivendell: „rozštiepená dolina / roklina“, je to preklad slova Imladris(t) „hlboké údolie pukliny / trhliny“ do Obecnej reči. Preklad nemá navodzovať súvislosť s riekou (angl. river) ako nesprávne vyznieva zo švédskeho prekladu Vattnadal.
 • Zdroje: TOLKIEN, John Ronald Reuel: Guide to the Names in The Lord of the Rings. In: A Tolkien Compass. Edited: Jared Lobdell. Open Court Publishing, 1975, p. 155-201.

  Posledná aktualizácia: 10.2.2008

  Copyright © Ramgad 2007-2022. Design from oswd